Meie koostööpartnerid:

Siseministeerium

Justiitsministeerium

Maksu- ja Tolliamet

Politsei-ja Piirivalveamet

Päästeamet

Töötukassa

Eesti Tööandjate Keskliit  

Standardikeskus

Kutsekoda

Koostöökomisjonid:

Riiklik Kriminaalpreventsiooni Nõukogu;

Tallinna Linnavalitsuse süüteoennetuse komisjon (STEK);

Harjumaa turvalisuse nõukogu;

Ida-Virumaa Siseturvalisuse nõukogu;

Pärnu turvalisuse ja kuritegevuse ennetamise komisjon.


Standardimise tehnilised komiteed:
TK-5 Tuletõrje ja päästevahendid
TK-15 Ehitiste avatäited


Rahvusvaheline liikmelisus:

Confederation of European Security Services